ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน แล้วพบกันใหม่ในงานสัมนาครั้งต่อไปค่ะ.